Informácia Národnej banky Slovenska k situácii v eurozóne a nevyhnutné opatrenia na stabilizáciu situácie

Číslo materiálu:UV-/2011
Rezort:NBS
Rezortné číslo:
Predkladateľ:guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 03:52