Návrh na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2012 - 2014

Číslo materiálu:UV-41304/2011
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:157/2011-TTII
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:Vlastná iniciatíva
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52