Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 312 z 12. mája 2010 - nové znenie

Číslo materiálu:UV-41419/2011
Rezort:MF SR
Rezortné číslo:MF/029785/2011-441
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií ; vedúci Úradu vlády SR; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52