Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky od 1. januára do 31. augusta 2011

Číslo materiálu:UV-41428/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:9326/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Podnet:§ 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Rokovanie prerušené
Obsah:
aktualizované 22.02.2012, 03:52