19. rokovanie HSR SR

23.05.2022, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12755/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 11402/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: Číslo: 16429/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 16655/2022-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 5. Č.m.: 7779/2022-1.7.3
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 6. Č.m.: 07738/2022-2062-62670
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
 7. Č.m.: KM-OPVA-2022/002829
  Predkladá: minister vnútra SR
 8. Č.m.: 752/2022/oMN-50
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 9. Č.m.: 013418/2022/OL-4
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 10. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 27.06.2022, 11:20