Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

78.

07.03.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 50312/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 6386/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: /2023
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
 4. Č.m.: 5642/2023
  Predkladá: predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 5450/2023
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 6. Č.m.: 5453/2023
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 7. Č.m.: 4699/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 8. Č.m.: 5686/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 9. Č.m.: 5947/2023
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: 5948/2023
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 11. Č.m.: 5949/2023
  Predkladá: minister životného prostredia SR
aktualizované 07.03.2023, 15:53