Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:5642/2023
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 16.02.2023, 14:55