Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (tlač 1401)

Číslo materiálu:/2023
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.03.2023, 12:07