181.

10.10.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-5719/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Nesúhlas
 2. Č.m.: UV-5430/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 3. Č.m.: UV-6803/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 4. Č.m.: UV-6535/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; splnomocnenec na ochranu osobných údajov; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-6780/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-6791/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-6639/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-6673/2001
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-5720/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-5758/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-6705/2001
  Predkladá: minister obrany; ministerka financií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-6787/2001
  Predkladá: prezident prezídia FNM SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-6592/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-6616/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 15. Č.m.: UV-6580/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 16. Č.m.: UV-6672/2001
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-6785/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-6583/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-6874/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-6610/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-3250/2000
  Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-6633/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-6834/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti; minister vnútra; minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-6301/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-5763/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 26. Č.m.: UV-5761/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Nesúhlas
 27. Č.m.: UV-6911/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-6763/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-6782/2001
  Predkladá: prezident prezídia FNM SR
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-6703/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-6626/2001
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Rokovanie prerušené
 32. Č.m.: UV-3309/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-6001/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-6895/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 35. Č.m.: UV-6646/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-6591/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-6606/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-6540/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-6786/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-6772/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-6762/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-6882/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-6627/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-6586/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-6668/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-6607/2001
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-6594/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Odložený
aktualizované 22.02.2012, 01:01