184.

24.10.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-6994/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
 2. Č.m.: UV-6987/2001
  Predkladá: ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-7179/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7094/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-7091/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-6596/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Odložený
 7. Č.m.: UV-7041/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-7100/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-7000/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-7162/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 11. Č.m.: UV-7043/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-6257/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-7027/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-7146/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí; podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-7178/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-7089/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-7172/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Odložený
 18. Č.m.: UV-6975/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-6626/2001
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-7030/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-6807/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Nesúhlas
 22. Č.m.: UV-7029/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 23. Č.m.: UV-7180/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-7098/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-6671/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 26. Č.m.: UV-6925/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Nesúhlas
 27. Č.m.: UV-7181/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-7106/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-7032/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-6780/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 31. Č.m.: UV-7099/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-7028/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-7107/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-7051/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-6993/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Odložený
 2. Č.m.: UV-7002/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7001/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02