3. rokovanie HSR SR

20.05.2024, 09:00
Historicá budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19333/2024–M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 20184/2024–M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 19457/2024-M_OdVPA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 4. Č.m.: 3312/2024-410
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: MF/4661/2024-732
  Predkladá: minister financií SR
 6. Č.m.: MF/005178/2024-732
  Predkladá: minister financií SR
 7. Č.m.: 020836/2024/oLG
  Predkladá: minister investícií, regionálneho rozvoja
  a informatizácie SR
 8. Č.m.: S16875-2024-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 9. Č.m.: 9314/2024-1.15
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: -
  Predkladá: Republiková únia zamestnávateľov
 11. Č.m.: -
  Predkladá: Združenie miest a obcí Slovenska
 12. Č.m.: -
  Predkladá: Združenie miest a obcí Slovenska
 13. Č.m.: -
  Predkladá: APZD
aktualizované 06.06.2024, 09:58