185.

31.10.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-6332/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 2. Č.m.: UV-7231/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-6634/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-6596/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-2971/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Nesúhlas
 6. Č.m.: UV-7286/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7234/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-6855/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-6645/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 10. Č.m.: UV-7095/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7249/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-7188/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-7233/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Rokovanie prerušené
 14. Č.m.: UV-7271/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-2709/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Nesúhlas
 16. Č.m.: UV-7313/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-7190/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 18. Č.m.: UV-7200/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-5521/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-7090/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-7096/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 22. Č.m.: UV-6519/2001
  Predkladá: riaditeľ Úradu pre štátnu pomoc
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-6780/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-7242/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-7159/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-7326/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 27. Č.m.: UV-7168/2001
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-7134/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 29. Č.m.: UV-7157/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-7251/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-7354/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš; podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-7257/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 33. Č.m.: UV-7296/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7278/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7198/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7136/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7182/2001
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01