Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2021

Číslo materiálu:18595/2022-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.08.2022, 11:27