188.

21.11.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7736/2001
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7597/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-6779/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 4. Č.m.: UV-6850/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 5. Č.m.: UV-7517/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-6541/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7593/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-7724/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-7636/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-7615/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7664/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-7558/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-4709/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 14. Č.m.: UV-7737/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-7523/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-6268/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-7732/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-7620/2001
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-7688/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva; minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-7097/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Nesúhlas
 21. Č.m.: UV-7363/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Rokovanie prerušené
 22. Č.m.: UV-7561/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7525/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7569/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7618/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7581/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-7535/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-7619/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01