197.

23.01.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-385/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-436/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-8413/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-563/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Rokovanie prerušené
 5. Č.m.: UV-484/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-440/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 7. Č.m.: UV-8436/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-388/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-562/2002
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-547/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-453/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-386/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-422/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-437/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-153/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-435/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-370/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 18. Č.m.: UV-372/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 19. Č.m.: UV-7490/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Súhlasí
 20. Č.m.: UV-441/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 21. Č.m.: UV-382/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-335/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-540/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 24. Č.m.: UV-102/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 25. Č.m.: UV-433/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 26. Č.m.: UV-7570/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Nesúhlas
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-297/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-8442/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Odložený
 3. Č.m.: UV-452/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-296/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-434/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-8349/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Odložený
 7. Č.m.: UV-451/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-280/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Odložený
 9. Č.m.: UV-301/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02