198.

28.01.2002, 16:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

aktualizované 22.02.2012, 01:01