199.

30.01.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-576/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-518/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-664/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7571/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Súhlasí
 5. Č.m.: UV-02010/2001
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-517/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7934/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 8. Č.m.: UV-504/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 9. Č.m.: UV-540/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; ministerka financií
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-8037/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 11. Č.m.: UV-516/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-6785/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-7500/2001
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Rokovanie prerušené
 14. Č.m.: UV-661/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-797/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-8036/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 17. Č.m.: UV-551/2002
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-335/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-746/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-183/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-575/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-522/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-548/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-552/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-541/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-579/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-583/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-580/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-630/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-476/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-584/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01