200.

06.02.2002, 11:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-280/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Neschválený
 2. Č.m.: UV-627/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-867/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-865/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-420/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Súhlasí
 6. Č.m.: UV-917/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-794/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-551/2002
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-916/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-332/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Súhlasí
 11. Č.m.: UV-798/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-8263/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 13. Č.m.: UV-976/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-628/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 15. Č.m.: UV-803/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 16. Č.m.: UV-799/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-6814/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-1062/2002
  Predkladá: predseda vlády
 19. Č.m.: UV-8442/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Neschválený
 20. Č.m.: UV-703/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 21. Č.m.: UV-1012/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-856/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-802/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-8238/2001
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-723/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 26. Č.m.: UV-669/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-717/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-791/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-855/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-576/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-801/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister obrany
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-795/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-8349/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Neschválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-581/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-853/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-704/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-711/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-729/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-722/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-656/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-854/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02