203.

18.02.2002, 15:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1320/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš; ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku; minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1195/2002
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-1321/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01