204.

20.02.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1380/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-1208/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 3. Č.m.: UV-358/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-1283/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 5. Č.m.: UV-1356/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-1207/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-1423/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-1131/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-1209/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-1211/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-1150/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-1192/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-1355/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 14. Č.m.: UV-1202/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-1056/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-1261/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 17. Č.m.: UV-330/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Súhlasí
 18. Č.m.: UV-252/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vláda nerozhodla
 19. Č.m.: UV-1057/2002
  Predkladá: splnomocnenec na ochranu osobných údajov
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-1193/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-1200/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 22. Č.m.: UV-1395/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Odložený
 23. Č.m.: UV-1212/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 24. Č.m.: UV-254/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vláda nerozhodla
 25. Č.m.: UV-1182/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-1210/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-1396/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Odložený
 28. Č.m.: UV-1351/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-8321/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 30. Č.m.: UV-V-2152/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-1172/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 32. Č.m.: UV-563/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1206/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01