205.

27.02.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1581/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-1502/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-UV-D-27/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Odložený
 4. Č.m.: UV-1505/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-1266/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Stiahnutý
 6. Č.m.: UV-414/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 7. Č.m.: UV-454/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-1389/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 9. Č.m.: UV-1033/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-1395/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 11. Č.m.: UV-861/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-UV-D-26/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-UV-D-25/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-333/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 15. Č.m.: UV-02010, UV-7541, UV-D-2163/2001
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-1403/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-1405/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-1364/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-1459/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 20. Č.m.: UV-UV-D-23/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-209/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-1452/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-1467/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-UV-D-22/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-1582/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-958/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-1453/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
 28. Č.m.: UV-418/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 29. Č.m.: UV-864/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-1353/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; minister školstva
  Materiál: Vypustený
 31. Č.m.: UV-1404/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-908/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-866/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-8321/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-UV-D-28/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Odložený
 36. Č.m.: UV-1396/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 37. Č.m.: UV-UV-D-24/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1437/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-1444/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti, generálny prokurátor
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-1409/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-1398/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-1305/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-1358/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-1304/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-1354/2002
  Predkladá: minister vnútra; predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-1438/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-1419/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02