206.

06.03.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1504/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7250/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Neschválený
 3. Č.m.: UV-1127/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-1661/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 5. Č.m.: UV-1659/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-412/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 7. Č.m.: UV-358/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-V-16/2002
  Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  Materiál: Rokovanie prerušené
 9. Č.m.: UV-212/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 10. Č.m.: UV-628/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-1735/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-1471/2002
  Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-1453/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-1264/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-1662/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-1583/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Odložený
 17. Č.m.: UV-1736/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-1266/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-D-28/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-1360/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-257/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 22. Č.m.: UV-1721/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-1632/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 24. Č.m.: UV-1658/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-860/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-02010, 7541, UV-D-2163/2001
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Rokovanie prerušené
 27. Č.m.: UV-1353/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; minister školstva - predseda Rady vlády SR pre informatiku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 28. Č.m.: UV-1337/2002
  Predkladá: minister vnútra - predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
  Materiál: Vypustený
 29. Č.m.: UV-D-27/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-1649/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Odložený
 31. Č.m.: UV-1420/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 32. Č.m.: UV-1637/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-1571/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-1503/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-1660/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 36. Č.m.: UV-1734/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1514/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-1572/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-1497/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-1584/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:01