208.

13.03.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2002/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-1775/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-1263/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-1832/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-1756/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-1861/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-1831/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-1942/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 9. Č.m.: UV-1784/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-1661/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-8344/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-1639/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-1860/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-1859/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-1584/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-409/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-1633/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-1658/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-1931/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-563/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-8313/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Súhlasí
 22. Č.m.: UV-256/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-1662/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-1833/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 25. Č.m.: UV-1684/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-1880/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Odložený
 27. Č.m.: UV-1866/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 28. Č.m.: UV-2017/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-1830/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-1828/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-1952/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 32. Č.m.: UV-1829/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 33. Č.m.: UV-1962/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-1642/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-1643/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Neschválený
 36. Č.m.: UV-1631/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-1689/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 38. Č.m.: UV-1827/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 39. Č.m.: UV-1513/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 40. Č.m.: UV-1660/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 41. Č.m.: UV-1858/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 42. Č.m.: UV-1659/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 43. Č.m.: UV-2003/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 44. Č.m.: UV-1826/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; predseda Slovenskej akadémie vied
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-1722/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02