210.

20.03.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-415/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Súhlasí
 2. Č.m.: UV-8314/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Súhlasí
 3. Č.m.: UV-2015/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-2142/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-7816/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-2153/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-2170/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-1836/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-2023/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-2013/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-2067/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-2014/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-1964/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-1670/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-1837/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-408/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Súhlasí
 17. Č.m.: UV-1663/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 18. Č.m.: UV-8414/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 19. Č.m.: UV-2032/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-1981/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-1930/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-V-39/2002
  Predkladá: minister vnútra; minister obrany; riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-2025/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-2027/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-2113/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Nesúhlas
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2047/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: UV-1980/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-1878/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-2026/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
 5. Č.m.: UV-1932/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-2024/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
 7. Č.m.: UV-1971/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-2000/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-1865/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01