213.

03.04.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2416/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Rokovanie prerušené
 2. Č.m.: UV-2206/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-2288/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-2208/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-2488/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-2149/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-2399/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 8. Č.m.: UV-2253/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Odložený
 9. Č.m.: UV-2481/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-2469/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-2297/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-2389/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 13. Č.m.: UV-2401/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 14. Č.m.: UV-T-42/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-2217/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 16. Č.m.: UV-1408/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-2409/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-2415/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-2216/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Odložený
 20. Č.m.: UV-2397/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-2410/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-1583/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2400/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2255/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-2418/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-2379/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-2414/2002
  Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-2289/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-2426/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-2411/2002
  Predkladá: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-2233/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-2386/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-2305/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-2366/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Odložený
 13. Č.m.: UV-2378/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-2385/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02