214.

10.04.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1641/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2534/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-2508/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Odložený
 4. Č.m.: UV-2536/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 5. Č.m.: UV-2535/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-2529/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-2464/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-2539/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 9. Č.m.: UV-2532/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 10. Č.m.: UV-2640/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 11. Č.m.: UV-2458/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-2654/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 13. Č.m.: UV-2655/2002
  Predkladá: minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vypustený
 14. Č.m.: UV-2441/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-2527/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-928/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 17. Č.m.: UV-2028/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister životného prostredia; minister výstavby a regionálneho rozvoja; minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-2699/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-794/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-2531/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vypustený
 21. Č.m.: UV-2530/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vypustený
 22. Č.m.: UV-2037/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-2608/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 24. Č.m.: UV-2687/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 25. Č.m.: UV-2641/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 26. Č.m.: UV-2096/2002
  Predkladá: J. Pivarči, štátny tajomník MO SR
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 27. Č.m.: UV-2729/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Nesúhlas
 28. Č.m.: UV-1834/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Neschválený
 29. Č.m.: UV-2473/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 30. Č.m.: UV-1835/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 31. Č.m.: UV-2366/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 32. Č.m.: UV-2417/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 33. Č.m.: UV-2736/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-2428/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-2728/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-2442/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 37. Č.m.: UV-1583/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2502/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2607/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku; minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-2440/2002
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-2492/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-2666/2002
  Predkladá: predseda ÚŠS
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-2734/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-2219/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-2491/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-2468/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-2443/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-2653/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-2735/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-2506/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-2499/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01