215.

17.04.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2808/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Odložený
 2. Č.m.: UV-2822/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-2239/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Neschválený
 4. Č.m.: UV-2434/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-2609/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-3012/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 7. Č.m.: UV-2655/2002
  Predkladá: minister financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 8. Č.m.: UV-1587/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Súhlasí
 9. Č.m.: UV-1201/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-2401/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-3015/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-2649/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-2827/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Odložený
 14. Č.m.: UV-02010, UV-7541, UV-D-2163/2001
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-3022/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-2825/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-2668/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-2992/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-2937/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-2686/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-6426/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-2932/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-2779/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 24. Č.m.: UV-2785/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 25. Č.m.: UV-2670/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Odložený
 26. Č.m.: UV-2772/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-2771/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 28. Č.m.: UV-2688/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-2826/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-2648/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 31. Č.m.: UV-2048/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-3023/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Odložený
 33. Č.m.: UV-D-59/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; minister školstva
  Materiál: Neschválený
 34. Č.m.: UV-2639/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-2815/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-2687/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 37. Č.m.: UV-2662/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-2777/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2744/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2598/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-2740/2002
  Predkladá: predsedníčka Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-2638/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-2588/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-2542/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01