216.

24.04.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-3167/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 2. Č.m.: UV-3048/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-2827/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-D-61/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-2737/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-2670/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-3032/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-3206/2002
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 9. Č.m.: UV-3036/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-3062/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Neschválený
 11. Č.m.: UV-3207/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-3057/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3159/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-3209/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 15. Č.m.: UV-3173/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 16. Č.m.: UV-8421/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-3081/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 18. Č.m.: UV-2808/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 19. Č.m.: UV-3106/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-3071/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 21. Č.m.: UV-3023/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
 22. Č.m.: UV-2773/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-3039/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-2821/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 25. Č.m.: UV-3066/2002
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-D-62/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-3205/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 28. Č.m.: UV-1208/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Odložený
 29. Č.m.: UV-3078/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-3037/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 31. Č.m.: UV-V-46/2002
  Predkladá: riaditeľ SIS
  Materiál: Vláda nerozhodla
 32. Č.m.: UV-3099/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vypustený
 33. Č.m.: UV-2738/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-3160/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-3068/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 36. Č.m.: UV-2928/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 37. Č.m.: UV-3102/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš; splnomocnenec vlády SR pre zahraničných Slovákov
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-2932/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 39. Č.m.: UV-2924/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 40. Č.m.: UV-3064/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
 41. Č.m.: UV-3030/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 42. Č.m.: UV-3087/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Rokovanie prerušené
 43. Č.m.: UV-3119/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 44. Č.m.: UV-2781/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 45. Č.m.: UV-3208/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 46. Č.m.: UV-3164/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 47. Č.m.: UV-3218/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Rokovanie prerušené
 48. Č.m.: UV-3212/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 49. Č.m.: UV-3156/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 50. Č.m.: UV-3069/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 51. Č.m.: UV-3168/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 52. Č.m.: UV-3100/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vypustený
 53. Č.m.: UV-3070/2002
  Predkladá: predsedníčka Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2775/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3029/2002
  Predkladá: generálny prokurátor
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-2778/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-2993/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-3000/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-V-63/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Odložený
 7. Č.m.: UV-2776/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02