217.

25.04.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-2531/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-2530/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-3186/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-3056/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3059/2002
  Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-3086/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-V-16/2002
  Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-3211/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-2508/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-3058/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-3210/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2440/2002
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3217/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-V-63/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01