218.

09.05.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-3193/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-3357/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-1982/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 4. Č.m.: UV-3447/2002
  Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3406/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-3407/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-8042/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-3308/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Stiahnutý
 9. Č.m.: UV-3017/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Odložený
 10. Č.m.: UV-3266/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-3325/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-3507/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3219/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-3088/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-3077/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 16. Č.m.: UV-3405/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-3466/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-3329/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vypustený
 19. Č.m.: UV-3413/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-1208/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Neschválený
 21. Č.m.: UV-1496/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-3404/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-3360/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-3052/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-3358/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-3542/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-3051/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 28. Č.m.: UV-3473/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 29. Č.m.: UV-8301/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-3214/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zdravotníctva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 31. Č.m.: UV-3172/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-2412/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-2393/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-3403/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-3299/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 36. Č.m.: UV-3465/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 37. Č.m.: UV-3408/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-3215/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-3446/2002
  Predkladá: prezident prezídia Fondu národného majetku SR
  Materiál: Schválený
 40. Č.m.: UV-2213/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-3297/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3332/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-3275/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-3163/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu pomoc
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-3427/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-3373/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-3428/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-3306/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-3161/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-3365/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-3243/2002
  Predkladá: minister kultúry; minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02