219.

15.05.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-3633/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-3474/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-3716/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 4. Č.m.: UV-3550/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3508/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-3426/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-3729/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-3741/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-3520/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-3196/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-3466/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 12. Č.m.: UV-3656/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3728/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Neschválený
 14. Č.m.: UV-3389/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-3731/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-3606/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-3576/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-3476/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-3444/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-3788/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
 21. Č.m.: UV-2413/2002
  Predkladá: riaditeľ NBÚ; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-3549/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkami
 23. Č.m.: UV-3220/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-3732/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-3720/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-3509/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Rokovanie prerušené
 27. Č.m.: UV-3489/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-3578/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-3366/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-1096/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Vláda neprerokovala
 31. Č.m.: UV-3503/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 32. Č.m.: UV-3613/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-1688/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Vláda neprerokovala
 34. Č.m.: UV-3498/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Rokovanie prerušené
 35. Č.m.: UV-3730/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-3465/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 37. Č.m.: UV-3745/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 38. Č.m.: UV-3431/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-3473/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Rokovanie prerušené
 40. Č.m.: UV-3715/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 41. Č.m.: UV-3499/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 42. Č.m.: UV-3374/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Neschválený
 43. Č.m.: UV-3577/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-3484/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3548/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-3536/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-3490/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02