220.

22.05.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-1096/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Neschválený
 2. Č.m.: UV-2504/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-3842/2002
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-3465/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3735/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-2505/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-3575/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-3577/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Neschválený
 9. Č.m.: UV-3713/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-3766/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Neschválený
 11. Č.m.: UV-3843/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 12. Č.m.: UV-3660/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva; minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3638/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-3466/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-3777/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 16. Č.m.: UV-3308/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-3885/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-2387/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-3927/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-3733/2002
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-1688/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Stiahnutý
 22. Č.m.: UV-3641/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-3579/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-3736/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-3661/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister financií
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-3710/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 27. Č.m.: UV-3846/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vypustený
 28. Č.m.: UV-3747/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-3473/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-3217/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-3662/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3737/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-3709/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-3762/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-3612/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-3706/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01