221.

21.05.2002, 08:30
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: UV-3266/2002
    Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
    Materiál: Neschválený
aktualizované 22.02.2012, 01:01