223.

05.06.2002, 08:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-4157/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-4187/2002
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-4225/2002
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-3865/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-3367/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-4162/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-4166/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-3707/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-4032/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-4177/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-4223/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-3884/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-4238/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Stiahnutý
 14. Č.m.: UV-4174/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-4160/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-3735/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-4099/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-3986/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-4169/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 20. Č.m.: UV-4292/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 21. Č.m.: UV-4254/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-3912/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-4226/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-4178/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-3424/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-3711/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-4237/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí; predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-4241/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-4163/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 30. Č.m.: UV-4161/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-4229/2002
  Predkladá: Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 32. Č.m.: UV-3893/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-3787/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-4286/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-4171/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 36. Č.m.: UV-4054/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-4170/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 38. Č.m.: UV-4239/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-3853/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkou
 40. Č.m.: UV-3969/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 41. Č.m.: UV-4167/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 42. Č.m.: UV-4165/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 43. Č.m.: UV-4172/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 44. Č.m.: UV-4294/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 45. Č.m.: UV-4168/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 46. Č.m.: UV-4330/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 47. Č.m.: UV-T-89/2002
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-4176/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-4297/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-4120/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-4024/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-4191/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-4312/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-4183/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02