224.

12.06.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-4335/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-3017/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-4367/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-4527/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-4253/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-4366/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-4368/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-4348/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-4531/2002
  Predkladá: predseda vlády
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-4032/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Neschválený
 11. Č.m.: UV-4287/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-2114/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 13. Č.m.: UV-4524/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 14. Č.m.: UV-4412/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-4350/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-4279/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 17. Č.m.: UV-4257/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-4406/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-4523/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-3997/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 21. Č.m.: UV-4515/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Stiahnutý
 22. Č.m.: UV-4518/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-4522/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-3367/2002
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-4408/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-4413/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 27. Č.m.: UV-4520/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-4516/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 29. Č.m.: UV-4519/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-4517/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-4354/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 32. Č.m.: UV-D-87/2002
  Predkladá: Ministerstvo obrany
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-3430/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-4230/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 35. Č.m.: UV-4514/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Stiahnutý
 36. Č.m.: UV-4336/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 37. Č.m.: UV-4219/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Odložený
 38. Č.m.: UV-2068/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 39. Č.m.: UV-4388/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 40. Č.m.: UV-4465/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 41. Č.m.: UV-4397/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 42. Č.m.: UV-4444/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 43. Č.m.: UV-4521/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 44. Č.m.: UV-4249/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-4328/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-4267/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-4258/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-4362/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-4372/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-4277/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-4353/2002
  Predkladá: minister vnútra; predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-4289/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-4416/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-4259/2002
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-4352/2002
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01