225.

19.06.2002, 09:30
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-4540/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-4650/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-4656/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-4548/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-4652/2002
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-4607/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-4564/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-4544/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-4542/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-4037/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-4546/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-3563/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 13. Č.m.: UV-4568/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-4592/2002
  Predkladá: predseda Úradu pre štátnu službu
  Materiál: Vypustený
 15. Č.m.: UV-4434/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-4443/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-4603/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-4407/2002
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-4608/2002
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
 20. Č.m.: UV-3348/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 21. Č.m.: UV-4569/2002
  Predkladá: minister spravodlivosti; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 22. Č.m.: UV-4570/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-4651/2002
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-4471/2002
  Predkladá: predseda Rady FDaM
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-4586/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 26. Č.m.: UV-T-97/2002
  Predkladá: minister vnútra
 27. Č.m.: UV-4553/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-2207/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Nesúhlas
 29. Č.m.: UV-3460/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Nesúhlas
 30. Č.m.: UV-3562/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Súhlasí
 31. Č.m.: UV-4433/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 32. Č.m.: UV-4595/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 33. Č.m.: UV-4404/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-4594/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-4667/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-4219/2002
  Predkladá: minister financií
  Materiál: Vypustený
 37. Č.m.: UV-4543/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 38. Č.m.: UV-4339/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Odložený
 39. Č.m.: UV-4428/2002
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister vnútra; minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 40. Č.m.: UV-4490/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-4525/2002
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-4480/2002
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Odložený
 3. Č.m.: UV-4470/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-4532/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš; splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku SVD G-N
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-4528/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-4539/2002
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-4432/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-4469/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01