189.

22.11.2001, 17:15
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

aktualizované 22.02.2012, 01:01