193.

13.12.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7999/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 2. Č.m.: UV-7970/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-8155/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-8218/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 5. Č.m.: UV-7976/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-8130/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7971/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 8. Č.m.: UV-8112/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-T-2135/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 10. Č.m.: UV-7130/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 11. Č.m.: UV-8039/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 12. Č.m.: UV-UV-D-2100/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-8078/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-8129/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-V-2121/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-01993/2001
  Predkladá: riaditeľ Slovenskej informačnej služby
  Materiál: Odložený
 17. Č.m.: UV-8213/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 18. Č.m.: UV-3510/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Neschválený
 19. Č.m.: UV-7647/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-8131/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-7968/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-8102/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-5272/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Odložený
 24. Č.m.: UV-8061/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-7375/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 26. Č.m.: UV-7340/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-7996/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-8044/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 29. Č.m.: UV-8092/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 30. Č.m.: UV-8170/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja; minister hospodárstva; prezident prezídia Fondu národného majetku SR
  Materiál: Vypustený
 31. Č.m.: UV-8093/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Odložený
 32. Č.m.: UV-7972/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 33. Č.m.: UV-8122/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 34. Č.m.: UV-8227/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-8088/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-8026/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Odložený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-8084/2001
  Predkladá: splnomocnenec na ochranu osobných údajov
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7967/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-8077/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-8000/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-7975/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-7952/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-7966/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-7946/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-8033/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-8024/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-8107/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-8025/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-7994/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01