177.

26.09.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-6319/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister životného prostredia; minister školstva
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-6410/2001
  Predkladá: ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 3. Č.m.: UV-6436/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-6481/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-6434/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-5760/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 7. Č.m.: UV-6130/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-6555/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-6288/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-6437/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-6276/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-6334/2001
  Predkladá: minister obrany; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-6469/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-6515/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-6426/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-6448/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-4469/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 18. Č.m.: UV-6446/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister obrany
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-5788/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Nesúhlas
 20. Č.m.: UV-5722/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 21. Č.m.: UV-6094/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-6513/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-6116/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 24. Č.m.: UV-6375/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-01818/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 26. Č.m.: UV-6290/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 27. Č.m.: UV-6316/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-5842/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 29. Č.m.: UV-5864/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 30. Č.m.: UV-6441/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 31. Č.m.: UV-6348/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Rokovanie prerušené
 32. Č.m.: UV-6024/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 33. Č.m.: UV-6550/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 34. Č.m.: UV-6435/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 35. Č.m.: UV-5717/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Súhlasí
 36. Č.m.: UV-6554/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-01740/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 38. Č.m.: UV-6445/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 39. Č.m.: UV-5431/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 40. Č.m.: UV-4116/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Nesúhlas
 41. Č.m.: UV-5611/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 42. Č.m.: UV-6338/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 43. Č.m.: UV-6193/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 44. Č.m.: UV-6337/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 45. Č.m.: UV-4706/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 46. Č.m.: UV-6417/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 47. Č.m.: UV-6416/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 48. Č.m.: UV-4875/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Nesúhlas
 49. Č.m.: UV-6158/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vláda nerozhodla
 50. Č.m.: UV-6542/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 51. Č.m.: UV-5619/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 52. Č.m.: UV-6333/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 53. Č.m.: UV-6514/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 54. Č.m.: UV-6332/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-6551/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-6323/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-6425/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-6382/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-6194/2001
  Predkladá: Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-6388/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-6287/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:01