190.

28.11.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7037/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7692/2001
  Predkladá: riaditeľ NBÚ
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-7741/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7510/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-7635/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-7561/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 7. Č.m.: UV-3648/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Nesúhlas
 8. Č.m.: UV-7787/2001
  Predkladá: ministerka financií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-7832/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-7905/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7340/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 12. Č.m.: UV-7713/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-7648/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-7765/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-7466/2001
  Predkladá: ministerka financií; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-7633/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-7036/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-7872/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 19. Č.m.: UV-7637/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-7665/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-7468/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-7509/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-7906/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-5272/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-7725/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-7818/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7762/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7873/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7738/2001
  Predkladá: riaditeľ NBÚ
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7766/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-7666/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02