179.

03.10.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-5985/2001
  Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-6609/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-6348/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-6458/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vypustený
 5. Č.m.: UV-2850/2001
  Predkladá: predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-6459/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-5120/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Neschválený
 8. Č.m.: UV-6467/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-6654/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-6622/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-6645/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 12. Č.m.: UV-6002/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-5762/2001
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Neschválený
 14. Č.m.: UV-6116/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-01855/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-6608/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-6704/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-6770/2001
  Predkladá: minister vnútra; ministerka financií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-6587/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-0045/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-6737/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-6580/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Rokovanie prerušené
 23. Č.m.: UV-6332/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 24. Č.m.: UV-4469/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-6476/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 26. Č.m.: UV-6530/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-5715/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Neschválený
 28. Č.m.: UV-6738/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 29. Č.m.: UV-5716/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Neschválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-6449/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-6534/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-6543/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02