196.

16.01.2002, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-8406/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-8057/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-284/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-8306/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-19/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-222/2002
  Predkladá: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-7638/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-8412/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 9. Č.m.: UV-374/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-384/2002
  Predkladá: minister vnútra; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-8291/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií; minister životného prostredia; primátor mesta Bratislavy
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-69/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-8308/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-8389/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-UV-V-2112/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-246/2002
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vypustený
 17. Č.m.: UV-203/2002
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 18. Č.m.: UV-8413/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Rokovanie prerušené
 19. Č.m.: UV-7363/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Vypustený
 20. Č.m.: UV-300/2002
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí; predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 21. Č.m.: UV-258/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 22. Č.m.: UV-8307/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-375/2002
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-164/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-206/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-223/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02