191.

06.12.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7907/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7908/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-8030/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7985/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 5. Č.m.: UV-7806/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-7623/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vypustený
 7. Č.m.: UV-8094/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-8079/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 9. Č.m.: UV-7885/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-6620/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-7878/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-7903/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-7865/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-7784/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-8023/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-8091/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-7852/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-8090/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-7514/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Súhlasí
 20. Č.m.: UV-7339/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-7367/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vypustený
 22. Č.m.: UV-7892/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-7867/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-7731/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-7647/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 26. Č.m.: UV-7764/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vypustený
 27. Č.m.: UV-6567/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Súhlasí
 28. Č.m.: UV-6833/2001
  Predkladá: predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR
  Materiál: Vypustený
 29. Č.m.: UV-7914/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 30. Č.m.: UV-7939/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-7817/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 32. Č.m.: UV-7882/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7785/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7911/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7786/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02