187.

15.11.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-7606/2001
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7536/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-7595/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 4. Č.m.: UV-7466/2001
  Predkladá: ministerka financií; podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Vypustený
 5. Č.m.: UV-02010/2001
  Predkladá: riaditeľ NBÚ
  Materiál: Vypustený
 6. Č.m.: UV-6569/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vláda nerozhodla
 7. Č.m.: UV-7598/2001
  Predkladá: minister školstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-6268/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-7524/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-7587/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7538/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-6776/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-6606/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-6850/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 15. Č.m.: UV-7537/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 16. Č.m.: UV-6185/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 17. Č.m.: UV-7596/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 18. Č.m.: UV-7594/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 19. Č.m.: UV-7279/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 20. Č.m.: UV-7561/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; ministerka financií; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Rokovanie prerušené
 21. Č.m.: UV-7586/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 22. Č.m.: UV-7534/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-7476/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-6320/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vláda nerozhodla
 25. Č.m.: UV-7260/2001
  Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7465/2001
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7624/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7406/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7399/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02