Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Návrh zákona o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

77
Číslo materiálu:44237/2014
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014 a uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2014
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 11.12.2014, 10:50