195.

10.01.2002, 09:30
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-UV-V-2170/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkou
 2. Č.m.: UV-6926/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Nesúhlas
 3. Č.m.: UV-8376/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-205/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-8108/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-8448/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 7. Č.m.: UV-17/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 8. Č.m.: UV-143/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-UV-D-2172/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-69/2002
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-8309/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-8437/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-8407/2001
  Predkladá: minister kultúry; minister zahraničných vecí
  Materiál: Rokovanie prerušené
 14. Č.m.: UV-93/2002
  Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-UV-D-2171/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 16. Č.m.: UV-36/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-8404/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-8318/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-8359/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 20. Č.m.: UV-207/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-217/2002
  Predkladá: podpredseda vlády I. Mikloš
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-8307/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-7489/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Nesúhlas
 24. Č.m.: UV-8419/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-213/2002
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 26. Č.m.: UV-7963/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-8405/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-114/2002
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 29. Č.m.: UV-8478/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 30. Č.m.: UV-8394/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 31. Č.m.: UV-6/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 32. Č.m.: UV-8114/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-8444/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 34. Č.m.: UV-8306/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 35. Č.m.: UV-8361/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 36. Č.m.: UV-228/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 37. Č.m.: UV-8389/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 38. Č.m.: UV-8127/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 39. Č.m.: UV-102/2002
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vypustený
 40. Č.m.: UV-8308/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 41. Č.m.: UV-8367/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Neschválený
 42. Č.m.: UV-8352/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 43. Č.m.: UV-8415/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 44. Č.m.: UV-8411/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 45. Č.m.: UV-15/2002
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 46. Č.m.: UV-8445/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 47. Č.m.: UV-8472/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 48. Č.m.: UV-224/2002
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 49. Č.m.: UV-8477/2001
  Predkladá: podpredseda vlády Ľ. Fogaš
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-34/2002
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-8474/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-8262/2001
  Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-8459/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-8304/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-8338/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-8393/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-8442/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-8467/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-8292/2001
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-8310/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-8417/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-8366/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-8473/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-8435/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 16. Č.m.: UV-8349/2001
  Predkladá: minister práce, soc. vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 17. Č.m.: UV-8261/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 18. Č.m.: UV-8252/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 19. Č.m.: UV-8430/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 20. Č.m.: UV-8416/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 21. Č.m.: UV-8449/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 22. Č.m.: UV-8418/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 23. Č.m.: UV-8266/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky
  Materiál: Vypustený
 24. Č.m.: UV-8373/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 25. Č.m.: UV-8322/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 26. Č.m.: UV-8348/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 27. Č.m.: UV-8434/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02