183.

17.10.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-6819/2001
  Predkladá: Guvernér a predseda Rady banky EXIMBANKY SR
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-6937/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-01926/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-6227/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-6962/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vrátený
 6. Č.m.: UV-01922/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-6623/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-6849/2001
  Predkladá: ministerka financií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Rokovanie prerušené
 9. Č.m.: UV-6700/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-6853/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 11. Č.m.: UV-6999/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 12. Č.m.: UV-01921/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-6894/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-6909/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-6928/2001
  Predkladá: ministerka financií; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-5795/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; predseda Ústrednej povodňovej komisie
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-6832/2001
  Predkladá: podpredseda vlády P. Csáky; minister výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 18. Č.m.: UV-6893/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-01925/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-6701/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 21. Č.m.: UV-2997/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Nesúhlas
 22. Č.m.: UV-6855/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 23. Č.m.: UV-6854/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 24. Č.m.: UV-6935/2001
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-6875/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-6912/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-6593/2001
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7038/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02