192.

12.12.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: UV-8169/2001
    Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková; podpredseda vlády Ľ. Fogaš; minister zahraničných vecí
    Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
aktualizované 22.02.2012, 01:02