Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Legislatívny zámer zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy

107
Číslo materiálu:5378/2016
Rezort:Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií Slovenskej republiky
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 29.01.2016, 10:26