186.

07.11.2001, 09:00
v budove Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-6993/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-7337/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-7303/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-7358/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister hospodárstva; minister obrany; minister vnútra
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-7424/2001
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 6. Č.m.: UV-7234/2001
  Predkladá: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 7. Č.m.: UV-7134/2001
  Predkladá: minister spravodlivosti
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-7323/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-7382/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-7344/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7151/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-7338/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-3822/2001
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 14. Č.m.: UV-6637/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-7353/2001
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-7454/2001
  Predkladá: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-7414/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 18. Č.m.: UV-01924/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-7334/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-7451/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 21. Č.m.: UV-01923/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-7396/2001
  Predkladá: minister pôdohospodárstva; minister hospodárstva; minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 23. Č.m.: UV-7364/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vypustený
 24. Č.m.: UV-6994/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-6509/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-7310/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 27. Č.m.: UV-7365/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-6831/2001
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-7425/2001
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 30. Č.m.: UV-5119/2001
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 31. Č.m.: UV-7453/2001
  Predkladá: minister školstva
  Materiál: Schválený s pripomienkami
 32. Č.m.: UV-7390/2001
  Predkladá: minister dopravy pôšt a telekomunikácií
  Materiál: Schválený
 33. Č.m.: UV-7367/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vypustený
 34. Č.m.: UV-6570/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Schválený s pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-7366/2001
  Predkladá: predseda Štatistického úradu SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-7370/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-7291/2001
  Predkladá: predseda Úradu jadrového dozoru SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-7244/2001
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-7298/2001
  Predkladá: ministerka financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-7312/2001
  Predkladá: minister hospodárstva; guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Odložený
aktualizované 22.02.2012, 01:02